Fontys verzorgt onderwijs en onderzoek en vormt als brede hogeschool de grootste publieke kennisinstelling in Zuid Nederland. Door onderwijs en onderzoek te verbinden aan innovatieprocessen van de regio en daarbuiten wil Fontys een innovatiemotor van de regio zijn. Met haar onderwijs en onderzoek in vrijwel alle sectoren van de samenleving is de impact van Fontys groot.

Vanwege onze vertegenwoordiging op sleutelposities in nagenoeg alle sectoren komt iedereen die woont en werkt in Zuid Nederland - direct of indirect - met Fontys in aanraking. We leiden grote groepen talentvolle jong volwassenen op in vele beroepen. Na hun studie ontmoeten we hen als collega, als stagebegeleider, als samenwerkings- of onderzoekspartner, of als professional die zijn kennis wil verrijken of verdiepen. Alumni zijn dan ook voor Fontys van grote waarde.

Onze organisatie is op orde. Studenten en medewerkers zijn tevreden en geven ons respectievelijk een ‘zeven min’ en ‘zeven plus’. Fontys is financieel gezond en de kwaliteit van ons onderwijs is op orde. De basale kwaliteitskenmerken die wij van onszelf eisen zijn duurzaam verankerd in de sturing en bijbehorende evaluatiecycli. We beschouwen ons zelf als een kennis- en innovatiepartner van regio en werkveld.