Agrariërs, plantenteeltdeskundigen en levensmiddelentechnologen
Agrariërs, plantenteeltdeskundigen en levensmiddelentechnologen

Deze beroepen draaien allemaal om life sciences en technologie. Wie denkt aan de agrarische sector denkt vaak aan de traditionele boer, maar tegenwoordig spelen juist hoogopgeleide experts een grote rol in deze branche. De bedrijven zijn grootschaliger geworden en maken gebruik van allerlei technieken, zoals melkrobots en energiezuinige kassen. Zulke technieken worden ontwikkeld door agrotechnologen. Landbouwtechnische ingenieurs hebben vergelijkbaar werk: ook zij doen onderzoek en proberen methodes te bedenken om efficiënter te kunnen verbouwen.

Niet alleen de methodes, maar ook het product zelf, het gewas, wordt steeds ontwikkeld. Plantenteeltdeskundigen werken bijvoorbeeld aan de verbetering (veredeling) van planten. Zo wordt bijvoorbeeld een tomaat lekkerder of bestand tegen ziektes gemaakt. In veel van deze beroepen gaat het dus om onderzoek. Ook kun je je op advies gaan toeleggen. Een levensmiddelentechnoloog adviseert bedrijven over productiemethodes, het vervoer en de opslag. En de veehouderijkundige wijst de overheid of de industrie op een juiste omgang met vee.

Biologen, laboranten, chemisch ingenieurs en natuurkundigen
Biologen, laboranten, chemisch ingenieurs en natuurkundigen

Wie interesse heeft in biologie, natuurkunde of scheikunde, moet nu zeker verder lezen. Want wat kun je nu daadwerkelijk voor beroep gaan doen, als je één van deze vakken gaat studeren? De mogelijkheden na deze studies zijn er groot. Als bioloog kun je je bijvoorbeeld bezig houden met onderzoek naar schimmels in het laboratorium, of naar dierengedrag, in veldonderzoek. Ook natuurkundigen werken veel in het lab. Hier werken ze bijvoorbeeld aan nieuwe techniek: voor energieopwekking, ruimtevaart of electronica.

Scheikundigen zijn gespecialiseerd in chemie. Met deze studie kun je je ontwikkelen tot bijvoorbeeld chemisch analist of chemisch ingenieur. Zij onderzoeken en ontwikkelen nieuwe stofjes, die veel toegepast worden, bijvoorbeeld in voedsel of grondstoffen. In het lab worden ze ondersteund door laboranten. Ook kun je met een bètaopleiding in de medische wereld terechtkomen, als medisch laborant bijvoorbeeld: dan maak je CT- en MRI-scans om lichamen van binnen te bekijken.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact
Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact

Wie een technische of exacte studie heeft gevolgd, zoals Scheikunde, Biologie, Natuurkunde, of Wiskunde, kan er voor kiezen te gaan werken in het onderwijs of het onderzoek. Lijkt lesgeven je wel wat? Dan zou je docent kunnen worden op een middelbare school. Hier is erg veel vraag naar technische en exacte docenten. Het dagelijkse contact met jongeren kan veel voldoening geven: weet jij op een enthousiaste manier je kennis over te brengen?

Interesseer jij je sterk voor de theorie en wil je na je studie nog meer de diepte in? Dan kun je wellicht gaan promoveren, en kiezen voor een academische carrière aan een universiteit. Dan voer je onderzoeken en experimenten uit en doceer je aan studenten. Wiskundig onderzoek is zelf vrij theoretisch, maar je resultaten hebben vaak een groot praktisch nut, in bijvoorbeeld de techniek of de ICT. Hetzelfde geldt voor het werk van natuurkundigen: hun onderzoek kan bijdragen aan innovaties op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk, de ruimtevaart, of de medische praktijk. Wil je je toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethodes? Na een studie Biomedische Wetenschappen kun je bij gaan dragen aan medisch onderzoek.

Geologen, fysisch geografen, geodeten en hydrologen
Geologen, fysisch geografen, geodeten en hydrologen

Deze beroepen houden zich bezig met onderzoek naar land of water. Ze meten het land of het water, brengen het in kaart of kijken naar de lagen onder de grond. Hoewel deze beroepen allemaal aan elkaar verwant zijn, zijn er in de praktijk veel verschillen aan te wijzen.

De geodeet richt zich specifiek op landmetingen, terwijl de geodetisch ingenieur alle informatie ook in kaarten verwerkt. Dergelijk onderzoek is nuttig voor het maken van beleid, bijvoorbeeld voor een bouwplaats, of bij plannen voor stadsuitbreiding. Een geoloog richt zich juist op het binnenste van de aarde: hij kan onderzoek doen naar aardbevingen of op zoek gaan naar olie.

Hydrografen en hydrologen zijn niet in land maar juist in water gespecialiseerd. Een hydroloog is een brede deskundige, die bijvoorbeeld grondwater onderzoekt, of grote dammen bouwt. Evenals watertechnologen gaat het om beheer- en beleidskwesties. Hoe kan bijvoorbeeld de kwaliteit van het drinkwater worden verbeterd? Een hydrograaf brengt de zeebodem in kaart, bijvoorbeeld als er gebaggerd wordt of een olieplatform gebouwd.

Milieukundige, milieutechnisch ingenieurs en klimatologen
Milieukundige, milieutechnisch ingenieurs en klimatologen

In deze beroepen gaat het om het klimaat, het weer, en het milieu. Elk beroep is in één van deze drie elementen gespecialiseerd.

De klimatoloog onderzoekt de ontwikkeling van het klimaat: de verandering op de lange termijn. Door metingen te doen en complexe berekeningen te maken bestudeert hij bijvoorbeeld de atmosfeer of de oceaan. Hoe snel warmt de aarde op? Hij voorspelt en adviseert. Metereologen onderzoeken juist de natuurlijke processen op de korte termijn, om weerberichten op te stellen.

Een breder vakgebied heeft de milieudeskundige of de milieutechnisch ingenieur. Zij proberen allerhande milieuproblemen op te lossen en te voorkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de uitstoot van giftige stoffen door een fabriek, of de verbetering van verpakkingsmaterialen. Ook kun je beleid gaan maken in dienst van de overheid.

Planologen, tuin- en landschapsarchitecten
Planologen, tuin- en landschapsarchitecten

In deze beroepen gaat alles om de indeling van een bepaalde ruimte: een nieuwe wijk, een landschap, een bos of een tuin. Eerst doen ze onderzoek, en vervolgens maken ze een ontwerp. Hoe ziet het bestaande landschap er uit, en wat kan er beter? Planologen houden zich bezig met het grote plaatje: zij bedenken waar nieuwe woonwijken, industriegebieden en wegen het beste kunnen worden aangelegd. Zij adviseren de overheid of werken als beleidsmedewerker. Dit geldt ook voor de landschapsarchitect. Maar deze beperkt zich tot de inrichting van de niet-bebouwde, natuurlijke omgeving. Natuur en bebouwing worden zo goed mogelijk in balans gebracht. Daarin werkt hij samen met bosbouwkundigen, die de Nederlandse bosgebieden beheren, en nieuwe kavels aanleggen. Tuinen en parken worden, tot slot, ontworpen door tuinarchitecten. Zo goed mogelijk proberen zij te voldoen aan de wensen en eisen van de particuliere opdrachtgever.

Milieukundigen, chemici, natuurkundigen en life science beroepen

Agrariërs, plantenteeltdeskundigen en levensmiddelentechnologen

Deze beroepen draaien allemaal om life sciences en technologie. Wie denkt aan de agrarische sector denkt vaak aan de traditionele boer, maar tegenwoordig spelen juist hoogopgeleide experts een grote rol in deze branche. De bedrijven zijn grootschaliger geworden en maken gebruik van allerlei technieken, zoals melkrobots en energiezuinige kassen. Zulke technieken worden ontwikkeld door agrotechnologen. Landbouwtechnische ingenieurs hebben vergelijkbaar werk: ook zij doen onderzoek en proberen methodes te bedenken om efficiënter te kunnen verbouwen.

Niet alleen de methodes, maar ook het product zelf, het gewas, wordt steeds ontwikkeld. Plantenteeltdeskundigen werken bijvoorbeeld aan de verbetering (veredeling) van planten. Zo wordt bijvoorbeeld een tomaat lekkerder of bestand tegen ziektes gemaakt. In veel van deze beroepen gaat het dus om onderzoek. Ook kun je je op advies gaan toeleggen. Een levensmiddelentechnoloog adviseert bedrijven over productiemethodes, het vervoer en de opslag. En de veehouderijkundige wijst de overheid of de industrie op een juiste omgang met vee.

Selecteer deze beroepensector

Biologen, laboranten, chemisch ingenieurs en natuurkundigen

Wie interesse heeft in biologie, natuurkunde of scheikunde, moet nu zeker verder lezen. Want wat kun je nu daadwerkelijk voor beroep gaan doen, als je één van deze vakken gaat studeren? De mogelijkheden na deze studies zijn er groot. Als bioloog kun je je bijvoorbeeld bezig houden met onderzoek naar schimmels in het laboratorium, of naar dierengedrag, in veldonderzoek. Ook natuurkundigen werken veel in het lab. Hier werken ze bijvoorbeeld aan nieuwe techniek: voor energieopwekking, ruimtevaart of electronica.

Scheikundigen zijn gespecialiseerd in chemie. Met deze studie kun je je ontwikkelen tot bijvoorbeeld chemisch analist of chemisch ingenieur. Zij onderzoeken en ontwikkelen nieuwe stofjes, die veel toegepast worden, bijvoorbeeld in voedsel of grondstoffen. In het lab worden ze ondersteund door laboranten. Ook kun je met een bètaopleiding in de medische wereld terechtkomen, als medisch laborant bijvoorbeeld: dan maak je CT- en MRI-scans om lichamen van binnen te bekijken.

Selecteer deze beroepensector

Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact

Wie een technische of exacte studie heeft gevolgd, zoals Scheikunde, Biologie, Natuurkunde, of Wiskunde, kan er voor kiezen te gaan werken in het onderwijs of het onderzoek. Lijkt lesgeven je wel wat? Dan zou je docent kunnen worden op een middelbare school. Hier is erg veel vraag naar technische en exacte docenten. Het dagelijkse contact met jongeren kan veel voldoening geven: weet jij op een enthousiaste manier je kennis over te brengen?

Interesseer jij je sterk voor de theorie en wil je na je studie nog meer de diepte in? Dan kun je wellicht gaan promoveren, en kiezen voor een academische carrière aan een universiteit. Dan voer je onderzoeken en experimenten uit en doceer je aan studenten. Wiskundig onderzoek is zelf vrij theoretisch, maar je resultaten hebben vaak een groot praktisch nut, in bijvoorbeeld de techniek of de ICT. Hetzelfde geldt voor het werk van natuurkundigen: hun onderzoek kan bijdragen aan innovaties op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk, de ruimtevaart, of de medische praktijk. Wil je je toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethodes? Na een studie Biomedische Wetenschappen kun je bij gaan dragen aan medisch onderzoek.

Selecteer deze beroepensector

Geologen, fysisch geografen, geodeten en hydrologen

Deze beroepen houden zich bezig met onderzoek naar land of water. Ze meten het land of het water, brengen het in kaart of kijken naar de lagen onder de grond. Hoewel deze beroepen allemaal aan elkaar verwant zijn, zijn er in de praktijk veel verschillen aan te wijzen.

De geodeet richt zich specifiek op landmetingen, terwijl de geodetisch ingenieur alle informatie ook in kaarten verwerkt. Dergelijk onderzoek is nuttig voor het maken van beleid, bijvoorbeeld voor een bouwplaats, of bij plannen voor stadsuitbreiding. Een geoloog richt zich juist op het binnenste van de aarde: hij kan onderzoek doen naar aardbevingen of op zoek gaan naar olie.

Hydrografen en hydrologen zijn niet in land maar juist in water gespecialiseerd. Een hydroloog is een brede deskundige, die bijvoorbeeld grondwater onderzoekt, of grote dammen bouwt. Evenals watertechnologen gaat het om beheer- en beleidskwesties. Hoe kan bijvoorbeeld de kwaliteit van het drinkwater worden verbeterd? Een hydrograaf brengt de zeebodem in kaart, bijvoorbeeld als er gebaggerd wordt of een olieplatform gebouwd.

Selecteer deze beroepensector

Milieukundige, milieutechnisch ingenieurs en klimatologen

In deze beroepen gaat het om het klimaat, het weer, en het milieu. Elk beroep is in één van deze drie elementen gespecialiseerd.

De klimatoloog onderzoekt de ontwikkeling van het klimaat: de verandering op de lange termijn. Door metingen te doen en complexe berekeningen te maken bestudeert hij bijvoorbeeld de atmosfeer of de oceaan. Hoe snel warmt de aarde op? Hij voorspelt en adviseert. Metereologen onderzoeken juist de natuurlijke processen op de korte termijn, om weerberichten op te stellen.

Een breder vakgebied heeft de milieudeskundige of de milieutechnisch ingenieur. Zij proberen allerhande milieuproblemen op te lossen en te voorkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de uitstoot van giftige stoffen door een fabriek, of de verbetering van verpakkingsmaterialen. Ook kun je beleid gaan maken in dienst van de overheid.

Selecteer deze beroepensector

Planologen, tuin- en landschapsarchitecten

In deze beroepen gaat alles om de indeling van een bepaalde ruimte: een nieuwe wijk, een landschap, een bos of een tuin. Eerst doen ze onderzoek, en vervolgens maken ze een ontwerp. Hoe ziet het bestaande landschap er uit, en wat kan er beter? Planologen houden zich bezig met het grote plaatje: zij bedenken waar nieuwe woonwijken, industriegebieden en wegen het beste kunnen worden aangelegd. Zij adviseren de overheid of werken als beleidsmedewerker. Dit geldt ook voor de landschapsarchitect. Maar deze beperkt zich tot de inrichting van de niet-bebouwde, natuurlijke omgeving. Natuur en bebouwing worden zo goed mogelijk in balans gebracht. Daarin werkt hij samen met bosbouwkundigen, die de Nederlandse bosgebieden beheren, en nieuwe kavels aanleggen. Tuinen en parken worden, tot slot, ontworpen door tuinarchitecten. Zo goed mogelijk proberen zij te voldoen aan de wensen en eisen van de particuliere opdrachtgever.

Selecteer deze beroepensector