Accountants, fiscalisten, verzekeraars en econometristen
Accountants, fiscalisten, verzekeraars en econometristen

De beroepen in deze sector houden zich allen bezig met de financiën van bedrijven en particulieren. Het gaat accountants, fiscalisten en econometristen om de cijfers. Zij maken berekeningen, schrijven analyses en geven advies. Elke organisatie kijkt constant vooruit en terug in de tijd.

Vooruitkijken doet bijvoorbeeld een calculator, die de kostprijs van arbeid en productie berekent. Of de actuaris, die probeert financiële risico’s in te schatten. Zo stelt hij vast hoe hoog bijvoorbeeld een verzekeringspremie wordt. Net als de econometrist voert hij complexe berekeningen uit en stelt hij wiskundige modellen op om de toekomst te voorspellen.

Andere experts zoals controllers en belastingconsulenten leggen zich juist toe op advies: over de brede financiële huishouding van een onderneming, of juist over specifieke fiscale constructies. Accountants zijn degenen die juist terugkijken, door de jaarrekening onder de loep te nemen. De financiële administratie moet worden gecontroleerd en bovendien op betrouwbaarheid worden beoordeeld. Om in deze sector aan de slag te gaan kun je een hbo- of wo-studie volgen in de accountancy, econometrie of economie.

Administratief medewerkers, documentalisten en personeelsfunctionarissen
Administratief medewerkers, documentalisten en personeelsfunctionarissen

De beroepen in deze sector zijn informatieverwerkende functies. Het gaat om het verzamelen, organiseren en opzoeken van – soms grote hoeveelheden – informatie. Een zeer brede en praktische functie is die van administratief medewerker. Dan houd je bijvoorbeeld notulen bij, beheer je de agenda en houd je zicht op het contact per post of telefoon. Dergelijke functies kun je vinden in vrijwel alle organisaties.

Een meer specifieke functie is die van bibliothecaris. Dan is het jouw taak de collectie van een bibliotheek te beheren en te structureren, maar ook om adviezen uit te brengen over nieuwe aankopen. Dit lijkt op de werkzaamheden van een archivaris, die bijvoorbeeld oude documentatie van een gemeente of een bedrijf beheert. Constant worden dergelijke archieven aangevuld met nieuw materiaal en komen er bezoekers langs die hulp nodig hebben bij het terugvinden van informatie. Met een hbo- of wo-studie in de informatiewetenschappen of een brede culturele achtergrond kun je in deze sector aan de slag.

Bankiers en investmentmanagers
Bankiers en investmentmanagers

Wie werkt in één van deze beroepen houdt zich, in het kort, bezig met het beheer van geld. ‘Bankier’ is de verzamelnaam voor iedereen die binnen een bank werkzaam is in de financiële dienstverlening. Bankiers verzorgen het betalingsverkeer, handelen in aandelen of beheren het vermogen van bedrijven of welvarende particulieren. Vermogensbeheerders leggen zich geheel toe op dit laatste punt: in goed overleg spreken zij af hoeveel risico’s zij mogen nemen met hun beleggingen. Beleggingsadviseurs hebben een vergelijkbare taak, maar richten zich geheel op het geven van advies.

Ook investment bankers hebben vooral een adviserende taak: deze specialisten gaan met grote geldbedragen om en houden zich bijvoorbeeld bezig met de uitgifte van aandelen of het begeleiden van fusies. Financieel analisten, tot slot, zijn in alle soorten bedrijven te vinden. Zij houden het financiële overzicht binnen een bedrijf en proberen bijvoorbeeld te berekenen welke impact een nieuw beleid heeft. Een economische of bedrijfskundige studie op hbo- of wo-niveau is in deze sector een belangrijke pre.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers economie en bedrijfseconomie
Docenten, onderzoekers en wetenschappers economie en bedrijfseconomie

Na een studie economie kun je onder andere les gaan geven aan een middelbare school. Als je een tweedegraads bevoegdheid hebt (hbo lerarenopleiding Economie) dan mag je lesgeven aan de eerste drie klassen van de havo en het vwo en aan alle klassen van het vmbo en het mbo. Met een eerstegraads bevoegdheid (een universitaire opleiding plus een educatieve master) mag je ook lesgeven op de bovenbouw van de havo en het vwo en het volwassenenonderwijs.

Je houdt je tijdens de lessen bezig met economische processen: hoe deze werken en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Hierbij behandel je verschillende onderwerpen, zoals macro-economie, micro-economie, statistiek, wiskunde, marketing en boekhouden. Na een universitaire opleiding economie kun je ook kiezen voor een academische carrière. Dan specialiseer je je nog verder en promoveer je aan de universiteit op je eigen onderzoek. Dit betekent dat je je jarenlang verdiept in economische theorieën en modellen. Hierna kun je ook gaan doceren aan een universiteit.

Economen, bedrijfeconomen en financieel adviseurs
Economen, bedrijfeconomen en financieel adviseurs

Al deze beroepen houden zich bezig met het advies over financiële zaken en producten. Een zeer breed begrip is het beroep ‘econoom’. Economen zijn namelijk op allerlei gebieden werkzaam. Ze werken bijvoorbeeld voor een planbureau of de overheid, en houden zich dan vooral bezig met de macro-economie: de ontwikkelingen op nationaal of internationaal gebied. Maar de meeste economen werken voor een bedrijf of organisatie, en focussen op de micro-economie. Deze bedrijfseconomen kijken naar zaken als verkoopcijfers, inkoopkosten en prijselasticiteit. Ze brengen adviezen uit aan de directie over allerlei financiële kwesties.

Sommige bedrijfseconomen specialiseren zich, zoals bijvoorbeeld een calculator. Hij verricht kostprijsberekeningen: hoeveel kosten de grondstoffen en hoe duur is het personeel? Waar kan op worden bezuinigd? Andere financiële experts adviseren niet bedrijven maar juist particulieren, bijvoorbeeld over een af te sluiten lening of hypotheek. Na een hbo- of wo-studie bedrijfskunde, economie of econometrie kun je in al deze beroepen terecht.

Personeelsfunctionarissen, facility managers en office managers
Personeelsfunctionarissen, facility managers en office managers

In al deze beroepen gaat het om het ondersteunen van andere werknemers. Je luistert naar hun problemen, denkt met hen mee en probeert oplossingen te verzinnen. Dit doe je bijvoorbeeld als arbeidsdeskundige: dan begeleid je werknemers die om bepaalde redenen niet meer kunnen werken. Bijvoorbeeld vanwege ziekte. Ook personeelsfunctionarissen houden dan een oogje in het zeil. Zij houden functioneringsgesprekken, controleren het ziekteverzuim, maar houden zich bijvoorbeeld ook bezig met de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Zo denk je mee over het personeelsbeleid van een bedrijf.

Denk je liever mee vanuit de werknemer? Dan is het beroep van loopbaanadviseur misschien iets voor jou. Dan adviseer je hoe werknemers hun carrière kunnen vormgeven, zodat ze plezier blijven houden in hun werk. Een meer regelmatig contact met werknemers heb je als directiesecretaresse of als office manager: dan ondersteun je dagelijks de directie en maak je notulen, houd je de agenda bij en organiseer je vergaderingen. Ook facility managers ondersteunen het personeel, maar dan door te zorgen voor een prettige werkomgeving. Zij regelen bijvoorbeeld de catering, beveiliging en schoonmaak van het bedrijfspand.

Managers, ondernemers, management trainees en freelancers
Managers, ondernemers, management trainees en freelancers

In al deze beroepen gaat het om management: organiseren en leidinggeven. Managers vind je in allerlei organisaties en bedrijven, en op allerlei verschillende niveaus. Veel hangt af van de grootte van het bedrijf. Veel grote organisaties, zoals multinationals en ministeries, bieden management traineeships aan: een periode van één of twee jaar waarin jong talent intern wordt opgeleid. Als trainee krijg je de kans aan meerdere projecten te werken, en ondertussen het hele bedrijf goed te leren kennen.

Aan het hoofd van kleinere bedrijven, of aan vestigingen van grote ondernemingen, staan bedrijfsleiders of retailmanagers. Zij houden zich bezig met alle zaken rondom de praktische bedrijfsvoering: van personeel tot producten en van inkoop tot marketing. Het kan bijvoorbeeld gaan om een winkelvestiging of een restaurant. De manager is een alleskunner en heeft veel verantwoordelijkheid.

Dit geldt helemaal voor de zelfstandige ondernemer met een eigen bedrijf. Dagelijks zoekt hij naar oplossingen voor problemen, probeert hij zijn organisatie te stroomlijnen en motiveert hij het personeel. Mensen met een specifieke interesse of achtergrond in de bouw of de sport kunnen zich ook oriënteren op een beroep als aannemer of sportmanager. Over het algemeen geldt een hbo- of wo-studie in de richting bedrijfskunde, economie, of management als een goede start.

Marketeers, product- en brandmanagers
Marketeers, product- en brandmanagers

De beroepen in deze sector richten zich allen op de promotie van producten: hoe kan de verkoop worden vergroot? Hier worden verschillende strategieën voor bedacht. Sales promotors, brand managers en marketing managers werken samen om het koopgedrag van consumenten positief te beïnvloeden. Het gaat om de vraag hoe consumenten te overtuigen zijn een product te kopen. Er wordt daarom goed nagedacht over reclamecampagnes, het imago van het bedrijf, en de verpakking van het product. En hoe kan een nieuw product zo succesvol mogelijk worden gelanceerd?

Het is belangrijk vernieuwend en creatief te blijven. Vormgeving speelt hierin een beslissende rol: hiervoor is de art-director verantwoordelijk. En altijd moet je product of campagne aansluiten op de wensen vanuit de markt. Daarom gaan marktonderzoekers aan de slag. Om een goed beeld te krijgen van de trends, de concurrentie, en de doelgroep, voeren zij enquêtes uit, en geven advies. Heb jij interesse in deze sector? Dan is een hbo- of wo-studie in grafische vormgeving, economie, bedrijfskunde of communicatie een goede start.

Organisatieadviseurs, strategisch consultants en bedrijfskundigen
Organisatieadviseurs, strategisch consultants en bedrijfskundigen

Het gaat in deze beroepen om adviserende functies. Hoe kan een bedrijf efficiënter functioneren? Is de managementstructuur optimaal? En welk beleid moet er op de lange termijn worden gevoerd? Met deze vragen houden adviseurs en consultants zich dag in dag uit bezig. Vaak worden zij door een bedrijf voor korte tijd ingehuurd. Het zijn dus externe medewerkers: juist hun onafhankelijkheid en hun frisse blik is nodig om een zo eerlijk mogelijk oordeel te vellen over de organisatie. Ze beschikken over specialistische kennis en zetten deze in om gericht onderzoek te doen naar de structuur van een organisatie.

Soms worden ze ook gevraagd om bekende informatie binnen een bedrijf overzichtelijk te maken door deze goed te structureren. Bedrijfskundigen zijn ten slotte vaak wel in vaste dienst, zij adviseren het hoger management, maar geven ook zelf leiding aan een afdeling. Welke beroep jou ook interesseert, een hbo- of wo-studie bedrijfskunde, bedrijfseconomie of organisatiewetenschappen vormt een logisch begin.

Verkopers, inkopers, makelaars, intercedenten, importeurs en exporteurs
Verkopers, inkopers, makelaars, intercedenten, importeurs en exporteurs

In al deze beroepen is het van belang dat je commercieel denkt en goed met mensen om kunt gaan. Om een product of dienst te verkopen, moet je namelijk wel contacten kunnen leggen en vervolgens onderhouden. Als accountmanager, fondsenwerver, sales promotor of verkoper is netwerken van levensbelang. Jij vindt potentiële klanten, kan ze overtuigen, geeft ze advies, en onderhoudt ook na aanschaf het contact. Dit kan gebeuren op kantoor maar ook op sociale gelegenheden zoals lunches en borrels.

Aan de andere kant van het spectrum staat de klant: dit kan bijvoorbeeld een inkoper zijn van een ander bedrijf. Of een import- en exportmanager, wanneer het om internationale handel gaat. Soms zit ook leidinggeven in het takenpakket. Dit geldt sowieso voor de projectontwikkelaar, die een bepaald bouwproject managet. Hij controleert de voortgang, van bijvoorbeeld de bouw van een huis, en bemiddelt met de makelaar. Makelaars proberen vervolgens een koper te vinden voor het pand. Soortgelijk werk doet de intercedent: ook hij bemiddelt tussen aanbod en vraag, maar dan niet op de woning-, maar op de arbeidsmarkt.

Economen, adviseurs, managers en administratieve functies

Accountants, fiscalisten, verzekeraars en econometristen

De beroepen in deze sector houden zich allen bezig met de financiën van bedrijven en particulieren. Het gaat accountants, fiscalisten en econometristen om de cijfers. Zij maken berekeningen, schrijven analyses en geven advies. Elke organisatie kijkt constant vooruit en terug in de tijd.

Vooruitkijken doet bijvoorbeeld een calculator, die de kostprijs van arbeid en productie berekent. Of de actuaris, die probeert financiële risico’s in te schatten. Zo stelt hij vast hoe hoog bijvoorbeeld een verzekeringspremie wordt. Net als de econometrist voert hij complexe berekeningen uit en stelt hij wiskundige modellen op om de toekomst te voorspellen.

Andere experts zoals controllers en belastingconsulenten leggen zich juist toe op advies: over de brede financiële huishouding van een onderneming, of juist over specifieke fiscale constructies. Accountants zijn degenen die juist terugkijken, door de jaarrekening onder de loep te nemen. De financiële administratie moet worden gecontroleerd en bovendien op betrouwbaarheid worden beoordeeld. Om in deze sector aan de slag te gaan kun je een hbo- of wo-studie volgen in de accountancy, econometrie of economie.

Selecteer deze beroepensector

Administratief medewerkers, documentalisten en personeelsfunctionarissen

De beroepen in deze sector zijn informatieverwerkende functies. Het gaat om het verzamelen, organiseren en opzoeken van – soms grote hoeveelheden – informatie. Een zeer brede en praktische functie is die van administratief medewerker. Dan houd je bijvoorbeeld notulen bij, beheer je de agenda en houd je zicht op het contact per post of telefoon. Dergelijke functies kun je vinden in vrijwel alle organisaties.

Een meer specifieke functie is die van bibliothecaris. Dan is het jouw taak de collectie van een bibliotheek te beheren en te structureren, maar ook om adviezen uit te brengen over nieuwe aankopen. Dit lijkt op de werkzaamheden van een archivaris, die bijvoorbeeld oude documentatie van een gemeente of een bedrijf beheert. Constant worden dergelijke archieven aangevuld met nieuw materiaal en komen er bezoekers langs die hulp nodig hebben bij het terugvinden van informatie. Met een hbo- of wo-studie in de informatiewetenschappen of een brede culturele achtergrond kun je in deze sector aan de slag.

Selecteer deze beroepensector

Bankiers en investmentmanagers

Wie werkt in één van deze beroepen houdt zich, in het kort, bezig met het beheer van geld. ‘Bankier’ is de verzamelnaam voor iedereen die binnen een bank werkzaam is in de financiële dienstverlening. Bankiers verzorgen het betalingsverkeer, handelen in aandelen of beheren het vermogen van bedrijven of welvarende particulieren. Vermogensbeheerders leggen zich geheel toe op dit laatste punt: in goed overleg spreken zij af hoeveel risico’s zij mogen nemen met hun beleggingen. Beleggingsadviseurs hebben een vergelijkbare taak, maar richten zich geheel op het geven van advies.

Ook investment bankers hebben vooral een adviserende taak: deze specialisten gaan met grote geldbedragen om en houden zich bijvoorbeeld bezig met de uitgifte van aandelen of het begeleiden van fusies. Financieel analisten, tot slot, zijn in alle soorten bedrijven te vinden. Zij houden het financiële overzicht binnen een bedrijf en proberen bijvoorbeeld te berekenen welke impact een nieuw beleid heeft. Een economische of bedrijfskundige studie op hbo- of wo-niveau is in deze sector een belangrijke pre.

Selecteer deze beroepensector

Docenten, onderzoekers en wetenschappers economie en bedrijfseconomie

Na een studie economie kun je onder andere les gaan geven aan een middelbare school. Als je een tweedegraads bevoegdheid hebt (hbo lerarenopleiding Economie) dan mag je lesgeven aan de eerste drie klassen van de havo en het vwo en aan alle klassen van het vmbo en het mbo. Met een eerstegraads bevoegdheid (een universitaire opleiding plus een educatieve master) mag je ook lesgeven op de bovenbouw van de havo en het vwo en het volwassenenonderwijs.

Je houdt je tijdens de lessen bezig met economische processen: hoe deze werken en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Hierbij behandel je verschillende onderwerpen, zoals macro-economie, micro-economie, statistiek, wiskunde, marketing en boekhouden. Na een universitaire opleiding economie kun je ook kiezen voor een academische carrière. Dan specialiseer je je nog verder en promoveer je aan de universiteit op je eigen onderzoek. Dit betekent dat je je jarenlang verdiept in economische theorieën en modellen. Hierna kun je ook gaan doceren aan een universiteit.

Selecteer deze beroepensector

Economen, bedrijfeconomen en financieel adviseurs

Al deze beroepen houden zich bezig met het advies over financiële zaken en producten. Een zeer breed begrip is het beroep ‘econoom’. Economen zijn namelijk op allerlei gebieden werkzaam. Ze werken bijvoorbeeld voor een planbureau of de overheid, en houden zich dan vooral bezig met de macro-economie: de ontwikkelingen op nationaal of internationaal gebied. Maar de meeste economen werken voor een bedrijf of organisatie, en focussen op de micro-economie. Deze bedrijfseconomen kijken naar zaken als verkoopcijfers, inkoopkosten en prijselasticiteit. Ze brengen adviezen uit aan de directie over allerlei financiële kwesties.

Sommige bedrijfseconomen specialiseren zich, zoals bijvoorbeeld een calculator. Hij verricht kostprijsberekeningen: hoeveel kosten de grondstoffen en hoe duur is het personeel? Waar kan op worden bezuinigd? Andere financiële experts adviseren niet bedrijven maar juist particulieren, bijvoorbeeld over een af te sluiten lening of hypotheek. Na een hbo- of wo-studie bedrijfskunde, economie of econometrie kun je in al deze beroepen terecht.

Selecteer deze beroepensector

Personeelsfunctionarissen, facility managers en office managers

In al deze beroepen gaat het om het ondersteunen van andere werknemers. Je luistert naar hun problemen, denkt met hen mee en probeert oplossingen te verzinnen. Dit doe je bijvoorbeeld als arbeidsdeskundige: dan begeleid je werknemers die om bepaalde redenen niet meer kunnen werken. Bijvoorbeeld vanwege ziekte. Ook personeelsfunctionarissen houden dan een oogje in het zeil. Zij houden functioneringsgesprekken, controleren het ziekteverzuim, maar houden zich bijvoorbeeld ook bezig met de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Zo denk je mee over het personeelsbeleid van een bedrijf.

Denk je liever mee vanuit de werknemer? Dan is het beroep van loopbaanadviseur misschien iets voor jou. Dan adviseer je hoe werknemers hun carrière kunnen vormgeven, zodat ze plezier blijven houden in hun werk. Een meer regelmatig contact met werknemers heb je als directiesecretaresse of als office manager: dan ondersteun je dagelijks de directie en maak je notulen, houd je de agenda bij en organiseer je vergaderingen. Ook facility managers ondersteunen het personeel, maar dan door te zorgen voor een prettige werkomgeving. Zij regelen bijvoorbeeld de catering, beveiliging en schoonmaak van het bedrijfspand.

Selecteer deze beroepensector

Managers, ondernemers, management trainees en freelancers

In al deze beroepen gaat het om management: organiseren en leidinggeven. Managers vind je in allerlei organisaties en bedrijven, en op allerlei verschillende niveaus. Veel hangt af van de grootte van het bedrijf. Veel grote organisaties, zoals multinationals en ministeries, bieden management traineeships aan: een periode van één of twee jaar waarin jong talent intern wordt opgeleid. Als trainee krijg je de kans aan meerdere projecten te werken, en ondertussen het hele bedrijf goed te leren kennen.

Aan het hoofd van kleinere bedrijven, of aan vestigingen van grote ondernemingen, staan bedrijfsleiders of retailmanagers. Zij houden zich bezig met alle zaken rondom de praktische bedrijfsvoering: van personeel tot producten en van inkoop tot marketing. Het kan bijvoorbeeld gaan om een winkelvestiging of een restaurant. De manager is een alleskunner en heeft veel verantwoordelijkheid.

Dit geldt helemaal voor de zelfstandige ondernemer met een eigen bedrijf. Dagelijks zoekt hij naar oplossingen voor problemen, probeert hij zijn organisatie te stroomlijnen en motiveert hij het personeel. Mensen met een specifieke interesse of achtergrond in de bouw of de sport kunnen zich ook oriënteren op een beroep als aannemer of sportmanager. Over het algemeen geldt een hbo- of wo-studie in de richting bedrijfskunde, economie, of management als een goede start.

Selecteer deze beroepensector

Marketeers, product- en brandmanagers

De beroepen in deze sector richten zich allen op de promotie van producten: hoe kan de verkoop worden vergroot? Hier worden verschillende strategieën voor bedacht. Sales promotors, brand managers en marketing managers werken samen om het koopgedrag van consumenten positief te beïnvloeden. Het gaat om de vraag hoe consumenten te overtuigen zijn een product te kopen. Er wordt daarom goed nagedacht over reclamecampagnes, het imago van het bedrijf, en de verpakking van het product. En hoe kan een nieuw product zo succesvol mogelijk worden gelanceerd?

Het is belangrijk vernieuwend en creatief te blijven. Vormgeving speelt hierin een beslissende rol: hiervoor is de art-director verantwoordelijk. En altijd moet je product of campagne aansluiten op de wensen vanuit de markt. Daarom gaan marktonderzoekers aan de slag. Om een goed beeld te krijgen van de trends, de concurrentie, en de doelgroep, voeren zij enquêtes uit, en geven advies. Heb jij interesse in deze sector? Dan is een hbo- of wo-studie in grafische vormgeving, economie, bedrijfskunde of communicatie een goede start.

Selecteer deze beroepensector

Organisatieadviseurs, strategisch consultants en bedrijfskundigen

Het gaat in deze beroepen om adviserende functies. Hoe kan een bedrijf efficiënter functioneren? Is de managementstructuur optimaal? En welk beleid moet er op de lange termijn worden gevoerd? Met deze vragen houden adviseurs en consultants zich dag in dag uit bezig. Vaak worden zij door een bedrijf voor korte tijd ingehuurd. Het zijn dus externe medewerkers: juist hun onafhankelijkheid en hun frisse blik is nodig om een zo eerlijk mogelijk oordeel te vellen over de organisatie. Ze beschikken over specialistische kennis en zetten deze in om gericht onderzoek te doen naar de structuur van een organisatie.

Soms worden ze ook gevraagd om bekende informatie binnen een bedrijf overzichtelijk te maken door deze goed te structureren. Bedrijfskundigen zijn ten slotte vaak wel in vaste dienst, zij adviseren het hoger management, maar geven ook zelf leiding aan een afdeling. Welke beroep jou ook interesseert, een hbo- of wo-studie bedrijfskunde, bedrijfseconomie of organisatiewetenschappen vormt een logisch begin.

Selecteer deze beroepensector

Verkopers, inkopers, makelaars, intercedenten, importeurs en exporteurs

In al deze beroepen is het van belang dat je commercieel denkt en goed met mensen om kunt gaan. Om een product of dienst te verkopen, moet je namelijk wel contacten kunnen leggen en vervolgens onderhouden. Als accountmanager, fondsenwerver, sales promotor of verkoper is netwerken van levensbelang. Jij vindt potentiële klanten, kan ze overtuigen, geeft ze advies, en onderhoudt ook na aanschaf het contact. Dit kan gebeuren op kantoor maar ook op sociale gelegenheden zoals lunches en borrels.

Aan de andere kant van het spectrum staat de klant: dit kan bijvoorbeeld een inkoper zijn van een ander bedrijf. Of een import- en exportmanager, wanneer het om internationale handel gaat. Soms zit ook leidinggeven in het takenpakket. Dit geldt sowieso voor de projectontwikkelaar, die een bepaald bouwproject managet. Hij controleert de voortgang, van bijvoorbeeld de bouw van een huis, en bemiddelt met de makelaar. Makelaars proberen vervolgens een koper te vinden voor het pand. Soortgelijk werk doet de intercedent: ook hij bemiddelt tussen aanbod en vraag, maar dan niet op de woning-, maar op de arbeidsmarkt.

Selecteer deze beroepensector