Docent vormgeving en beeldende kunsten
Docent vormgeving en beeldende kunsten

Een docent in de Beeldende Vakken is bevoegd om meer dan één vak te geven op (middelbare) scholen. Hij of zij kan tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, audiovisuele vorming en CKV geven, afhankelijk van de schoolsoort en persoonlijke interesse. Een docent is dus thuis in allerlei creatieve disciplines. Daarnaast heeft hij of zij vaak een duidelijke eigen visie op kunst en cultuur en maakt soms ook zelf kunst. Verder heeft de docent ook goede kennis van kunstgeschiedenis, kunsttheorie en cultuur. Ook in de lessen wordt theorie met praktijk gecombineerd. Het is de taak van de leraar om de creatieve en algemene ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen. Een hbo lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving is de beste voorbereiding op dit beroep.

Docenten muziek, dans en theater
Docenten muziek, dans en theater

Docenten dans en docenten drama geven les in de creatieve sector. Ze werken doorgaans voor theaters, culturele centra en dans- of toneelscholen. Ook wordt het vak ‘drama’ op veel middelbare scholen aangeboden. De docent brengt technieken over en natuurlijk de passie voor het vak. Terwijl de dansdocent veel weet van choreografie, is de dramadocent vaak regisseur van het toneelstuk. De leerlingen kunnen erg verschillen: veel docenten geven les aan jongeren of amateurs, terwijl sommigen juist op hoog niveau werken met professionele artiesten: zoals filmacteurs of balletdansers. Veel tijd gaat zitten in de lessen, maar ook in de voorbereiding van lessen en de nabewerking van voorstellingen.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers economie en bedrijfseconomie
Docenten, onderzoekers en wetenschappers economie en bedrijfseconomie

Na een studie economie kun je onder andere les gaan geven aan een middelbare school. Als je een tweedegraads bevoegdheid hebt (hbo lerarenopleiding Economie) dan mag je lesgeven aan de eerste drie klassen van de havo en het vwo en aan alle klassen van het vmbo en het mbo. Met een eerstegraads bevoegdheid (een universitaire opleiding plus een educatieve master) mag je ook lesgeven op de bovenbouw van de havo en het vwo en het volwassenenonderwijs.

Je houdt je tijdens de lessen bezig met economische processen: hoe deze werken en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Hierbij behandel je verschillende onderwerpen, zoals macro-economie, micro-economie, statistiek, wiskunde, marketing en boekhouden. Na een universitaire opleiding economie kun je ook kiezen voor een academische carrière. Dan specialiseer je je nog verder en promoveer je aan de universiteit op je eigen onderzoek. Dit betekent dat je je jarenlang verdiept in economische theorieën en modellen. Hierna kun je ook gaan doceren aan een universiteit.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers gezondheidszorg en sport
Docenten, onderzoekers en wetenschappers gezondheidszorg en sport

Deze beroepen gaan over vrije tijd, gezondheid en sport. Wetenschappers die in één van deze zaken zijn gespecialiseerd geven vooral advies: aan individuen, maar ook aan grote organisaties zoals de overheid. Een vrijetijdswetenschapper, bijvoorbeeld, houdt zijn ogen open voor innovaties en trends in de maatschappij, op het vlak van vrije tijd. Hij onderzoekt waarom mensen voor bepaalde recreatie kiezen, wat er verandert, en welk beleid de overheid moet hanteren. Een gezondheidswetenschapper houdt zich bezig met de optimalisering van de gezondheidszorg, en denkt bijvoorbeeld na over de organisatie van een ziekenhuis: wat is het efficiëntste?

Bewegingswetenschappers geven zowel aan organisaties als individuen advies. Hoe creëert een bedrijf, bijvoorbeeld, goede en gezonde werkplekken? En hoe kan een topsporter nog beter gaan presteren? Door op een wetenschappelijke manier naar ‘bewegen’ te kijken kunnen veel problemen worden opgelost. Individuele begeleiding staat ook centraal in het beroep van de docent lichamelijke opvoeding. Als gymleraar maak je leerlingen enthousiast voor sport, en werk je dag in dag uit aan hun lichamelijke conditie.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers life sciences en natuurlijke omgeving
Docenten, onderzoekers en wetenschappers life sciences en natuurlijke omgeving

Een biomedische wetenschapper doet onderzoek naar ziekte en gezondheid. Zijn werk is sterk verbonden met de medische praktijk. Hij zoekt naar oorzaken van ziektes en de bestrijding hiervan. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van medicijnen en het verbeteren van behandelmethodes. Het werk is altijd maatschappelijk relevant en vaak erg actueel.

De docent aardrijkskunde houdt zich bezig met lesgeven, aan de middelbare school. Hij besteedt aandacht aan verschillende onderwerpen, zoals economische geografie, fysische aardrijkskunde, klimaat, ecologie en toerisme. De diepgang van deze onderwerpen verschilt per niveau en per klas. Ook bereidt hij lessen voor, neemt deel aan vergaderingen, en onderhoudt contact met andere leraren en de ouders.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers talen, geschiedenis en cultuur
Docenten, onderzoekers en wetenschappers talen, geschiedenis en cultuur

Wanneer je een studie hebt afgerond in één van de alfawetenschappen, zoals talen, culturen of geschiedenis, kun je ervoor kiezen verder te gaan in het onderwijs of het onderzoek. Als docent in het middelbaar onderwijs breng jij jouw kennis over op de leerlingen. Je legt grammatica uit, geeft geschiedenis- of cultuurlessen, maakt proefwerken en organiseert excursies naar het buitenland. Elke dag ga je in gesprek met jongeren en breng je jouw enthousiasme over. Als docent levensbeschouwing, geschiedenis, filosofie of maatschappijleer is één van je belangrijke taken de leerlingen kritisch te leren nadenken.

In plaats van een middelbare school kun je ook gaan werken aan een universiteit. Dan kies je voor een academische carrière. Veel tijd steek je dan, naast je onderwijstaken, in je eigen onderzoek. Wetenschappers lezen veel, houden van theorie en zoeken altijd de verdieping. Maar ook zijn er veel praktische onderzoekers, zoals archeologen die bij elk bouwproject worden ingezet om te zoeken op interessante bronnen. En politicologen en sociologen verzorgen statistisch onderzoek en opiniepeilingen voor instituten en bedrijven.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact
Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact

Wie een technische of exacte studie heeft gevolgd, zoals Scheikunde, Biologie, Natuurkunde, of Wiskunde, kan er voor kiezen te gaan werken in het onderwijs of het onderzoek. Lijkt lesgeven je wel wat? Dan zou je docent kunnen worden op een middelbare school. Hier is erg veel vraag naar technische en exacte docenten. Het dagelijkse contact met jongeren kan veel voldoening geven: weet jij op een enthousiaste manier je kennis over te brengen?

Interesseer jij je sterk voor de theorie en wil je na je studie nog meer de diepte in? Dan kun je wellicht gaan promoveren, en kiezen voor een academische carrière aan een universiteit. Dan voer je onderzoeken en experimenten uit en doceer je aan studenten. Wiskundig onderzoek is zelf vrij theoretisch, maar je resultaten hebben vaak een groot praktisch nut, in bijvoorbeeld de techniek of de ICT. Hetzelfde geldt voor het werk van natuurkundigen: hun onderzoek kan bijdragen aan innovaties op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk, de ruimtevaart, of de medische praktijk. Wil je je toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethodes? Na een studie Biomedische Wetenschappen kun je bij gaan dragen aan medisch onderzoek.

Leraar basisonderwijs en docenten maatschappelijk werk
Leraar basisonderwijs en docenten maatschappelijk werk

Een leraar of docent brengt kennis en vaardigheden over op leerlingen. Als leraar basisonderwijs geef je alleen les aan kinderen van de leeftijd vier tot en met twaalf jaar. In het basisonderwijs ligt de nadruk niet alleen maar op inhoudelijke kennis, maar meer op de overdracht van vaardigheden, de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling en de algemene ontwikkeling. Zo leer je als docent op het basisonderwijs kinderen bijvoorbeeld hoe ze moeten lezen en schrijven. Maar ook houd je het welzijn en het functioneren van de kinderen in de klas in de gaten. Behalve leraar, ben je dus ook een vertrouwenspersoon, coach en opvoeder voor de kinderen.

Pedagogen en onderwijskundigen
Pedagogen en onderwijskundigen

Beide beroepen houden zich bezig met de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar terwijl een onderwijskundige zich op de theorie richt, richt de pedagoog zich doorgaans op de praktijk.

De onderwijskundige kijkt naar het vraagstuk hoe het onderwijs het beste kan worden georganiseerd: het gaat dan om overheidsbeleid, de organisatie van scholen en het maken van lesmateriaal. Hij adviseert de overheid of geeft trainingen aan docenten.

De pedagoog houdt zich minder met de docent, maar meer met het kind zelf bezig. Vaak gaat het om kinderen waarvan de ontwikkeling niet normaal verloopt. Zij hebben extra hulp of begeleiding nodig. De pedagoog praat met hen, observeert hen, en analyseert de situatie. Vervolgens begeleidt hij of zij het kind of het gezin.

Docenten, onderzoekers, wetenschappers en onderwijskundigen

Docent vormgeving en beeldende kunsten

Een docent in de Beeldende Vakken is bevoegd om meer dan één vak te geven op (middelbare) scholen. Hij of zij kan tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, audiovisuele vorming en CKV geven, afhankelijk van de schoolsoort en persoonlijke interesse. Een docent is dus thuis in allerlei creatieve disciplines. Daarnaast heeft hij of zij vaak een duidelijke eigen visie op kunst en cultuur en maakt soms ook zelf kunst. Verder heeft de docent ook goede kennis van kunstgeschiedenis, kunsttheorie en cultuur. Ook in de lessen wordt theorie met praktijk gecombineerd. Het is de taak van de leraar om de creatieve en algemene ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen. Een hbo lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving is de beste voorbereiding op dit beroep.

Selecteer deze beroepensector

Docenten muziek, dans en theater

Docenten dans en docenten drama geven les in de creatieve sector. Ze werken doorgaans voor theaters, culturele centra en dans- of toneelscholen. Ook wordt het vak ‘drama’ op veel middelbare scholen aangeboden. De docent brengt technieken over en natuurlijk de passie voor het vak. Terwijl de dansdocent veel weet van choreografie, is de dramadocent vaak regisseur van het toneelstuk. De leerlingen kunnen erg verschillen: veel docenten geven les aan jongeren of amateurs, terwijl sommigen juist op hoog niveau werken met professionele artiesten: zoals filmacteurs of balletdansers. Veel tijd gaat zitten in de lessen, maar ook in de voorbereiding van lessen en de nabewerking van voorstellingen.

Selecteer deze beroepensector

Docenten, onderzoekers en wetenschappers economie en bedrijfseconomie

Na een studie economie kun je onder andere les gaan geven aan een middelbare school. Als je een tweedegraads bevoegdheid hebt (hbo lerarenopleiding Economie) dan mag je lesgeven aan de eerste drie klassen van de havo en het vwo en aan alle klassen van het vmbo en het mbo. Met een eerstegraads bevoegdheid (een universitaire opleiding plus een educatieve master) mag je ook lesgeven op de bovenbouw van de havo en het vwo en het volwassenenonderwijs.

Je houdt je tijdens de lessen bezig met economische processen: hoe deze werken en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Hierbij behandel je verschillende onderwerpen, zoals macro-economie, micro-economie, statistiek, wiskunde, marketing en boekhouden. Na een universitaire opleiding economie kun je ook kiezen voor een academische carrière. Dan specialiseer je je nog verder en promoveer je aan de universiteit op je eigen onderzoek. Dit betekent dat je je jarenlang verdiept in economische theorieën en modellen. Hierna kun je ook gaan doceren aan een universiteit.

Selecteer deze beroepensector

Docenten, onderzoekers en wetenschappers gezondheidszorg en sport

Deze beroepen gaan over vrije tijd, gezondheid en sport. Wetenschappers die in één van deze zaken zijn gespecialiseerd geven vooral advies: aan individuen, maar ook aan grote organisaties zoals de overheid. Een vrijetijdswetenschapper, bijvoorbeeld, houdt zijn ogen open voor innovaties en trends in de maatschappij, op het vlak van vrije tijd. Hij onderzoekt waarom mensen voor bepaalde recreatie kiezen, wat er verandert, en welk beleid de overheid moet hanteren. Een gezondheidswetenschapper houdt zich bezig met de optimalisering van de gezondheidszorg, en denkt bijvoorbeeld na over de organisatie van een ziekenhuis: wat is het efficiëntste?

Bewegingswetenschappers geven zowel aan organisaties als individuen advies. Hoe creëert een bedrijf, bijvoorbeeld, goede en gezonde werkplekken? En hoe kan een topsporter nog beter gaan presteren? Door op een wetenschappelijke manier naar ‘bewegen’ te kijken kunnen veel problemen worden opgelost. Individuele begeleiding staat ook centraal in het beroep van de docent lichamelijke opvoeding. Als gymleraar maak je leerlingen enthousiast voor sport, en werk je dag in dag uit aan hun lichamelijke conditie.

Selecteer deze beroepensector

Docenten, onderzoekers en wetenschappers life sciences en natuurlijke omgeving

Een biomedische wetenschapper doet onderzoek naar ziekte en gezondheid. Zijn werk is sterk verbonden met de medische praktijk. Hij zoekt naar oorzaken van ziektes en de bestrijding hiervan. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van medicijnen en het verbeteren van behandelmethodes. Het werk is altijd maatschappelijk relevant en vaak erg actueel.

De docent aardrijkskunde houdt zich bezig met lesgeven, aan de middelbare school. Hij besteedt aandacht aan verschillende onderwerpen, zoals economische geografie, fysische aardrijkskunde, klimaat, ecologie en toerisme. De diepgang van deze onderwerpen verschilt per niveau en per klas. Ook bereidt hij lessen voor, neemt deel aan vergaderingen, en onderhoudt contact met andere leraren en de ouders.

Selecteer deze beroepensector

Docenten, onderzoekers en wetenschappers talen, geschiedenis en cultuur

Wanneer je een studie hebt afgerond in één van de alfawetenschappen, zoals talen, culturen of geschiedenis, kun je ervoor kiezen verder te gaan in het onderwijs of het onderzoek. Als docent in het middelbaar onderwijs breng jij jouw kennis over op de leerlingen. Je legt grammatica uit, geeft geschiedenis- of cultuurlessen, maakt proefwerken en organiseert excursies naar het buitenland. Elke dag ga je in gesprek met jongeren en breng je jouw enthousiasme over. Als docent levensbeschouwing, geschiedenis, filosofie of maatschappijleer is één van je belangrijke taken de leerlingen kritisch te leren nadenken.

In plaats van een middelbare school kun je ook gaan werken aan een universiteit. Dan kies je voor een academische carrière. Veel tijd steek je dan, naast je onderwijstaken, in je eigen onderzoek. Wetenschappers lezen veel, houden van theorie en zoeken altijd de verdieping. Maar ook zijn er veel praktische onderzoekers, zoals archeologen die bij elk bouwproject worden ingezet om te zoeken op interessante bronnen. En politicologen en sociologen verzorgen statistisch onderzoek en opiniepeilingen voor instituten en bedrijven.

Selecteer deze beroepensector

Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact

Wie een technische of exacte studie heeft gevolgd, zoals Scheikunde, Biologie, Natuurkunde, of Wiskunde, kan er voor kiezen te gaan werken in het onderwijs of het onderzoek. Lijkt lesgeven je wel wat? Dan zou je docent kunnen worden op een middelbare school. Hier is erg veel vraag naar technische en exacte docenten. Het dagelijkse contact met jongeren kan veel voldoening geven: weet jij op een enthousiaste manier je kennis over te brengen?

Interesseer jij je sterk voor de theorie en wil je na je studie nog meer de diepte in? Dan kun je wellicht gaan promoveren, en kiezen voor een academische carrière aan een universiteit. Dan voer je onderzoeken en experimenten uit en doceer je aan studenten. Wiskundig onderzoek is zelf vrij theoretisch, maar je resultaten hebben vaak een groot praktisch nut, in bijvoorbeeld de techniek of de ICT. Hetzelfde geldt voor het werk van natuurkundigen: hun onderzoek kan bijdragen aan innovaties op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk, de ruimtevaart, of de medische praktijk. Wil je je toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethodes? Na een studie Biomedische Wetenschappen kun je bij gaan dragen aan medisch onderzoek.

Selecteer deze beroepensector

Leraar basisonderwijs en docenten maatschappelijk werk

Een leraar of docent brengt kennis en vaardigheden over op leerlingen. Als leraar basisonderwijs geef je alleen les aan kinderen van de leeftijd vier tot en met twaalf jaar. In het basisonderwijs ligt de nadruk niet alleen maar op inhoudelijke kennis, maar meer op de overdracht van vaardigheden, de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling en de algemene ontwikkeling. Zo leer je als docent op het basisonderwijs kinderen bijvoorbeeld hoe ze moeten lezen en schrijven. Maar ook houd je het welzijn en het functioneren van de kinderen in de klas in de gaten. Behalve leraar, ben je dus ook een vertrouwenspersoon, coach en opvoeder voor de kinderen.

Selecteer deze beroepensector

Pedagogen en onderwijskundigen

Beide beroepen houden zich bezig met de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar terwijl een onderwijskundige zich op de theorie richt, richt de pedagoog zich doorgaans op de praktijk.

De onderwijskundige kijkt naar het vraagstuk hoe het onderwijs het beste kan worden georganiseerd: het gaat dan om overheidsbeleid, de organisatie van scholen en het maken van lesmateriaal. Hij adviseert de overheid of geeft trainingen aan docenten.

De pedagoog houdt zich minder met de docent, maar meer met het kind zelf bezig. Vaak gaat het om kinderen waarvan de ontwikkeling niet normaal verloopt. Zij hebben extra hulp of begeleiding nodig. De pedagoog praat met hen, observeert hen, en analyseert de situatie. Vervolgens begeleidt hij of zij het kind of het gezin.

Selecteer deze beroepensector