Ingenieur civiele techniek
Ingenieur civiele techniek

Iedereen komt dagelijks in aanraking met het werk van een ingenieur civiele techniek, denk bijvoorbeeld aan wegen, bruggen, tunnels, spoorwegen en dijken. Een ingenieur civiele techniek houdt zich bezig met het ontwerpen van al deze dingen. Ook ontwerpt een ingenieur civiele techniek gebouwen of kan hij zich specialiseren in waterbouwkunde. Planningen maken, technische ontwerpen, berekeningen, materialen en werkomschrijvingen voor bouwprojecten en constructies; het behoort allemaal tot het takenpakket van de ingenieur. Naast deze technische kant van de projecten heb je ook altijd te maken met politieke besluitvorming, inspraakprocedures, kostenbegroting, milieu en veiligheid. In tegenstelling tot een bouwkundige ben jij minder met de uitvoering bezig maar juist met het ontwerp en de coördinatie van het gehele project. Ook het beheren van bestaande constructies kan tot jouw takenpakket behoren.

Om dit beroep te gaan uitoefenen, moet je de opleiding Civiele techniek op universitair of hbo niveau afronden.

Bouwfysicus
Bouwfysicus

Een bouwfysicus doet onderzoek, geeft adviezen en begeleidt bouwprojecten maar concentreert zich vooral op materiaalgebruik. Zo zal een bouwfysicus zich bezighouden met de aanlevering van de juiste bouwmaterialen, maar ook met de toepassing van isolatie en ventilatie in grote gebouwen. Je bekijkt hoe bepaald materiaalgebruik kan bijdragen aan een veilige en comfortabele woon – en werkomgeving. Ook doet een bouwfysicus onderzoek naar bestaande problemen, bijvoorbeeld met geluidsoverlast, en komt dan met een rapport met oplossingen. Je werkt voortdurend samen met opdrachtgevers, aannemers, opzichters en bouwvakkers. Een bouwfysicus wordt dagelijks met diverse bouwkundige problemen geconfronteerd. Een geschikte opleiding om bouwfysicus te worden is de hbo of wo studie Bouwkunde.

Civiel ingenieur
Civiel ingenieur

In een land waar de zeespiegel stijgt, zijn er volop uitdagingen voor een civiel ingenieur. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe plannen voor Schiphol in zee of de bescherming van de kuststrook. Het brede vakgebied van de civiele techniek bestaat uit vier aandachtsgebieden: bouwen, water, transport en grond. Civiele techniek is namelijk gericht op alles wat met infrastructuur, waterwerken, waterhuishouding en milieu te maken heeft. Denk aan het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van die infrastructuur, maar ook aan alle bijbehorende constructies zoals tunnels, bruggen, havens, dijken, waterkrachtwerken, offshore constructies en rioleringen. Ook bij bedrijfshallen of sportaccommodaties komt civiele techniek kijken. Civiel ingenieurs spelen een rol bij zowel het ontwerp als de uitvoering. Tijdens de bouw bedenken ze vaak oplossingen voor onverwachte problemen. De Zuiderzeewerken en de Deltawerken zijn civieltechnische hoogstandjes. Nederlandse civiele ingenieurs zijn belangrijk bij het 'Palm Island-project' in Dubai, maar ook de Amerikanen hebben, na de overstromingsramp door de orkaan Kathrina in New Orleans, de hulp ingeroepen van Nederlandse civieltechnisch ingenieurs. De ingenieurs uit Nederland, zijn internationaal gevraagd. Er zijn vele beroepsmogelijkheden en varianten. Belangrijk is in welke fase van een project je het meest interessant vindt. De werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een project verschillen van de werkzaamheden in de uitvoeringsfase of nadat een project gerealiseerd is van de onderhoudsfase.

Driller
Driller

Een driller werkt op een boorplatform en boort in de ondergrond of op zee naar olie of gas. Hij heeft technische kennis van boorapparatuur en ook enige kennis van de aardlagen waarin hij boort. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering en (milieu)veiligheid van het boorproces. Het is een leidinggevende maar ook praktische en uitvoerende functie.

Geotechnisch ingenieur
Geotechnisch ingenieur

De geotechniek houdt zich binnen de civiele techniek bezig met de ondiepe ondergrond door daarin of daarop te bouwen. Bijvoorbeeld een damwand voor een parkeergarage of een tunnel, maar ook platformen of windmolenparken. Een geotechnisch ingenieur heeft kennis van de grond en de bodem, maar ook van de techniek om daar veilig en stevig in en op te bouwen. De werkzaamheden worden vaak op locatie verricht.

Driller-engineer
Driller-engineer

Een driller-engineer bereidt een boring naar gas of olie in de zee of de ondergrond technisch voor. Hij of zij heeft kennis van de bodem en de ondergrond en bepaalt waar hij een put kan boren op een efficiënte en veilige manier. Ook heeft hij kennis van de zeebodem en de aardlagen. Hij weet wat hij kan tegenkomen als hij een put boort op twee kilometer in de bodem van de oceaan. Hij monitort tijdens de boring of alles goed en veilig verloopt.

Waterbouwkundige
Waterbouwkundige

Een waterbouwkundige of waterbouwkundig ingenieur houdt zich bezig met het ontwerpen van constructies in en om het water. Denk aan sluizen, bruggen, tunnels of riolering. Je geeft leiding aan projecten, bedenkt de constructie of doet onderzoek naar de omgeving, de bodem of de milieuaspecten. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de renovatie van overs, de bouw van een brug of het opspuiten van een zandbank. Vervolgens overleg je met andere specialisten en betrokken partijen over je plan, de kosten, en de aanpassingen aan het gebied. Je blijft van begin tot einde betrokken bij het project. Je kan er ook voor kiezen je op risicoanalyse of watermanagement te richten.

Constructeur
Constructeur

Een constructeur is verantwoordelijk voor de heel bouw- of constructieproject – je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld schepen of vliegtuigen, maar ook aan bruggen, dijken of gebouwen. Vaak is de constructeur ook de ontwerper of architect, maar dat hangt af van het bedrijf en de precieze functie. In ieder geval maakt de constructeur een model van het bouwwerk, en berekent bijvoorbeeld de steunkracht van staal- of betonconstructies of van installaties. Een constructeur is vaak op de bouwplaats te vinden, bijvoorbeeld om metingen te doen of de grote lijnen van het project uit te zetten met de uitvoerder of projectleider. Vaak is de constructeur deels verantwoordelijk voor de projectleiding, en houdt hij of zij ook de planning in de gaten. Verder houdt de constructeur contact met opdrachtgevers, werkt planningen en begrotingen uit, en maakt offertes.

Coördinator grondwatertechniek
Coördinator grondwatertechniek

Een coördinator grondwatertechniek stuurt projecten aan die te maken hebben met grondwater, zoals het aanleggen van putten, of het verwijderen van bodemvervuiling, maar ook warmte- of koude opslag of het drooghouden van bouwterreinen. Het aansturen van het project is breed: je bekijkt de opdracht en stelt samen met de projectleider een plan van aanpak en een planning op. Als er iets aan de opdracht niet haalbaar is, dan zoek je naar alternatieven of koppelt terug aan de opdrachtgever. Je regelt ook de inkoop van materieel en de beoordeelt offertes, bijvoorbeeld als er externe partijen moeten worden ingehuurd. Afhankelijk van hoe groot het bedrijf is, werk je daarvoor samen met bijvoorbeeld personeelsmanagers of calculators. Je werkt samen met de projectleider om rapportages op te stellen, en de aanpak te bepalen. De coördinator is ook verantwoordelijk voor vergunningen en contracten, en geeft leiding op de bouwplaats zelf, samen met de uitvoerder.

Civiel ingenieurs, weg- en waterbouwkundigen

Ingenieur civiele techniek

Iedereen komt dagelijks in aanraking met het werk van een ingenieur civiele techniek, denk bijvoorbeeld aan wegen, bruggen, tunnels, spoorwegen en dijken. Een ingenieur civiele techniek houdt zich bezig met het ontwerpen van al deze dingen. Ook ontwerpt een ingenieur civiele techniek gebouwen of kan hij zich specialiseren in waterbouwkunde. Planningen maken, technische ontwerpen, berekeningen, materialen en werkomschrijvingen voor bouwprojecten en constructies; het behoort allemaal tot het takenpakket van de ingenieur. Naast deze technische kant van de projecten heb je ook altijd te maken met politieke besluitvorming, inspraakprocedures, kostenbegroting, milieu en veiligheid. In tegenstelling tot een bouwkundige ben jij minder met de uitvoering bezig maar juist met het ontwerp en de coördinatie van het gehele project. Ook het beheren van bestaande constructies kan tot jouw takenpakket behoren.

Om dit beroep te gaan uitoefenen, moet je de opleiding Civiele techniek op universitair of hbo niveau afronden.

Selecteer dit beroep

Bouwfysicus

Een bouwfysicus doet onderzoek, geeft adviezen en begeleidt bouwprojecten maar concentreert zich vooral op materiaalgebruik. Zo zal een bouwfysicus zich bezighouden met de aanlevering van de juiste bouwmaterialen, maar ook met de toepassing van isolatie en ventilatie in grote gebouwen. Je bekijkt hoe bepaald materiaalgebruik kan bijdragen aan een veilige en comfortabele woon – en werkomgeving. Ook doet een bouwfysicus onderzoek naar bestaande problemen, bijvoorbeeld met geluidsoverlast, en komt dan met een rapport met oplossingen. Je werkt voortdurend samen met opdrachtgevers, aannemers, opzichters en bouwvakkers. Een bouwfysicus wordt dagelijks met diverse bouwkundige problemen geconfronteerd. Een geschikte opleiding om bouwfysicus te worden is de hbo of wo studie Bouwkunde.

Selecteer dit beroep

Civiel ingenieur

In een land waar de zeespiegel stijgt, zijn er volop uitdagingen voor een civiel ingenieur. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe plannen voor Schiphol in zee of de bescherming van de kuststrook. Het brede vakgebied van de civiele techniek bestaat uit vier aandachtsgebieden: bouwen, water, transport en grond. Civiele techniek is namelijk gericht op alles wat met infrastructuur, waterwerken, waterhuishouding en milieu te maken heeft. Denk aan het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van die infrastructuur, maar ook aan alle bijbehorende constructies zoals tunnels, bruggen, havens, dijken, waterkrachtwerken, offshore constructies en rioleringen. Ook bij bedrijfshallen of sportaccommodaties komt civiele techniek kijken. Civiel ingenieurs spelen een rol bij zowel het ontwerp als de uitvoering. Tijdens de bouw bedenken ze vaak oplossingen voor onverwachte problemen. De Zuiderzeewerken en de Deltawerken zijn civieltechnische hoogstandjes. Nederlandse civiele ingenieurs zijn belangrijk bij het 'Palm Island-project' in Dubai, maar ook de Amerikanen hebben, na de overstromingsramp door de orkaan Kathrina in New Orleans, de hulp ingeroepen van Nederlandse civieltechnisch ingenieurs. De ingenieurs uit Nederland, zijn internationaal gevraagd. Er zijn vele beroepsmogelijkheden en varianten. Belangrijk is in welke fase van een project je het meest interessant vindt. De werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een project verschillen van de werkzaamheden in de uitvoeringsfase of nadat een project gerealiseerd is van de onderhoudsfase.

Selecteer dit beroep

Driller

Een driller werkt op een boorplatform en boort in de ondergrond of op zee naar olie of gas. Hij heeft technische kennis van boorapparatuur en ook enige kennis van de aardlagen waarin hij boort. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering en (milieu)veiligheid van het boorproces. Het is een leidinggevende maar ook praktische en uitvoerende functie.

Selecteer dit beroep

Geotechnisch ingenieur

De geotechniek houdt zich binnen de civiele techniek bezig met de ondiepe ondergrond door daarin of daarop te bouwen. Bijvoorbeeld een damwand voor een parkeergarage of een tunnel, maar ook platformen of windmolenparken. Een geotechnisch ingenieur heeft kennis van de grond en de bodem, maar ook van de techniek om daar veilig en stevig in en op te bouwen. De werkzaamheden worden vaak op locatie verricht.

Selecteer dit beroep

Driller-engineer

Een driller-engineer bereidt een boring naar gas of olie in de zee of de ondergrond technisch voor. Hij of zij heeft kennis van de bodem en de ondergrond en bepaalt waar hij een put kan boren op een efficiënte en veilige manier. Ook heeft hij kennis van de zeebodem en de aardlagen. Hij weet wat hij kan tegenkomen als hij een put boort op twee kilometer in de bodem van de oceaan. Hij monitort tijdens de boring of alles goed en veilig verloopt.

Selecteer dit beroep

Waterbouwkundige

Een waterbouwkundige of waterbouwkundig ingenieur houdt zich bezig met het ontwerpen van constructies in en om het water. Denk aan sluizen, bruggen, tunnels of riolering. Je geeft leiding aan projecten, bedenkt de constructie of doet onderzoek naar de omgeving, de bodem of de milieuaspecten. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de renovatie van overs, de bouw van een brug of het opspuiten van een zandbank. Vervolgens overleg je met andere specialisten en betrokken partijen over je plan, de kosten, en de aanpassingen aan het gebied. Je blijft van begin tot einde betrokken bij het project. Je kan er ook voor kiezen je op risicoanalyse of watermanagement te richten.

Selecteer dit beroep

Constructeur

Een constructeur is verantwoordelijk voor de heel bouw- of constructieproject – je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld schepen of vliegtuigen, maar ook aan bruggen, dijken of gebouwen. Vaak is de constructeur ook de ontwerper of architect, maar dat hangt af van het bedrijf en de precieze functie. In ieder geval maakt de constructeur een model van het bouwwerk, en berekent bijvoorbeeld de steunkracht van staal- of betonconstructies of van installaties. Een constructeur is vaak op de bouwplaats te vinden, bijvoorbeeld om metingen te doen of de grote lijnen van het project uit te zetten met de uitvoerder of projectleider. Vaak is de constructeur deels verantwoordelijk voor de projectleiding, en houdt hij of zij ook de planning in de gaten. Verder houdt de constructeur contact met opdrachtgevers, werkt planningen en begrotingen uit, en maakt offertes.

Selecteer dit beroep

Coördinator grondwatertechniek

Een coördinator grondwatertechniek stuurt projecten aan die te maken hebben met grondwater, zoals het aanleggen van putten, of het verwijderen van bodemvervuiling, maar ook warmte- of koude opslag of het drooghouden van bouwterreinen. Het aansturen van het project is breed: je bekijkt de opdracht en stelt samen met de projectleider een plan van aanpak en een planning op. Als er iets aan de opdracht niet haalbaar is, dan zoek je naar alternatieven of koppelt terug aan de opdrachtgever. Je regelt ook de inkoop van materieel en de beoordeelt offertes, bijvoorbeeld als er externe partijen moeten worden ingehuurd. Afhankelijk van hoe groot het bedrijf is, werk je daarvoor samen met bijvoorbeeld personeelsmanagers of calculators. Je werkt samen met de projectleider om rapportages op te stellen, en de aanpak te bepalen. De coördinator is ook verantwoordelijk voor vergunningen en contracten, en geeft leiding op de bouwplaats zelf, samen met de uitvoerder.

Selecteer dit beroep